Telefon: 0212 660 90 90

HİZMETLERİMİZ

SİGORTA HUKUKU

 Sigorta ve sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ve bu kuralları b ..

Detaylar

SÖZLEŞMELER HUKUKU

T.C. Anayasası IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti MADDE 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetl ..

Detaylar

SPOR HUKUKU

 Spor hukuku, tüm spor branşlarındaki sporcular, kulüpler ve federasyonlar arasında doğabilecek uyuşmazlıklara hukukun genel ilkeleriyle uy ..

Detaylar

TAZMİNAT HUKUKU

 Bir haksız fiilden ya da başka bir nedenden kaynaklanan anlaşmazlıkları konu alır. Tazminat denince maddi tazminat ve manevi tazminat akla getirileb ..

Detaylar

TÜKETİCİ HUKUKU

 Tüketicilerin maddi çıkarlarını korumak ve zararlarını karşılamak amacını taşıyan, bu amacı gerçekleştirirken yasal sını ..

Detaylar

VERGİ HUKUKU

 Vergi hukuku, vergi ödevinin niteliğine, vergi borcunun doğması ve ortadan kalkmasına ilişkin maddi ve şekli hukuk kuralları bütün&u ..

Detaylar

SAĞLIK HUKUKU

 Sağlık Hukuku; hekim ile hasta haklarını koruyan hukuk dalıdır. Hekimin yanlış tedavi uygulaması ve ameliyat sırasında bulunduğu yanlış m&uu ..

Detaylar

YABANCILAR HUKUKU

 Yabancılar Hukuku; Yabancıların; ülkemize girişlerini, Ülkemizde çalışmalarını, oturmalarını, dernek-vakıf-sendika kurmaların ..

Detaylar

SERMAYE PİYASASI HUKUKU

 Sermaye Piyasası Hukuku: menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasaları araçlarının halka arzı ve ihraç, bunları ihraç eden şi ..

Detaylar

REKABET HUKUKU

Rekabet Hukuku; piyasa ekonomisinde serbest rekabetin kurulmasını, korunmasını, tekelleşmenin önlenmesini amaçlar ve bu hususları inceleyen hu ..

Detaylar

AİLE HUKUKU

Asil Hukuk, Türk vatandaşları arasında veya Türk vatandaşı ve yabancılar arasındaki evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yüküml&uum ..

Detaylar

BASIN VE MEDYA HUKUKU

Asil Hukuk Bürosu olarak, çeşitli medya kuruluşlarına hukuki danışmanlık hizmeti vermenin dışında, şirket faaliyetlerinin mevzuata uygunlu ..

Detaylar

BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

  Bir teşebbüsün kontrolünün kısmen veya tamamen bir başka teşebbüse devredilmesi işlemleri devralmayı ifade eder. Başka bi ..

Detaylar

CEZA HUKUKU

Asil Hukuk Bürosu olarak Türkiye’ de görülen ceza davalarında, uzman ceza Avukatlarımız önderliğinde, başta A ..

Detaylar

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Asil Hukuk Bürosu olarak sunduğu avukatlık hizmetlerimiz kapsamında, marka, patent, tasarım ve telif hakları başta olmak üzere, fikri mülki ..

Detaylar

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Asil Hukuk Bürosu olarak Türkiye'de yerleşik her tür kurum ya da kişiler nezdinde, çeke, senede bağlı ya da bağımsız her tü ..

Detaylar

İDARE HUKUKU

İdareler; anayasa, kanunlar, tüzükler ve yönetmeliklerden almış olduğu görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında idari işlem ve eylemle ..

Detaylar

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL HUKUKU

  İnşaat ve gayrimenkul hukuku, her türlü taşımaz(gayrimenkul) işlemlerinde karşılıklı olarak iki tarafın sahip olduğu hakları kanunl ..

Detaylar

İŞ HUKUKU

    İşçileri ele alarak bunların işverenlerle olan ilişkilerini düzenlemektedir. Açıklamak gerekirse; İşçi ü ..

Detaylar

KİRA VE KAT MÜLKİYETİ HUKUKU

Kira ve Kat Mülkiyeti Hukuku;  Taşınmaz sahiplerini, kiracıları, malik olmayan kiraya verenleri ilgilendiren ve bu konuları düzenleyen hukuk ..

Detaylar

MARKA HUKUKU

 Marka; bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayıran işaretler bütünüdür. Toplumda Ma ..

Detaylar

MİRAS HUKUKU

  Miras hukuku: Kişilerin vefatı akabinde malları üzerinde yapmak istedikleri tasarrufları ve vefatları  durumunda malların yasal miras&cce ..

Detaylar