Telefon: 0212 660 90 90

Faaliyet Detay

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

Dava Açmadan Önce Neleri Bilmem Gerekir?

TİCARET HUKUKU

 

BÖLÜM 1

Ticaret hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır.

 

A-)Ticaret hukuku sistemleri:

1-) sübjektif sistem: ticaret hukukunu tacirlerin hukuku olarak tanımlar.

2-) objektif sistem: ticaret hukukunu ticari işlemler hukuku olarak ele alır.

3-) modern sistem: ticaret hukukunu ticari işlemlerin hukuku olarak ele alır ve ülkemizde uygulanan hukuk sistemidir.

Ticaret hukukun özellikleri:

-ticaret hukuku alanında ticari örf ve adetlerin uygulanmasına özel bir önem gösterir.

-ticari işlemlerde kamu güvenini sağlamak amacıyla şekilcilik ön plandadır.

-özel hukuk alanındaki ilişkilerde geçerli olan tarafların eşitliği ilkesi, ticaret hukukundaki korumacı yaklaşımdan dolayı sınırlandırılmıştır.

 

 B-) Ticaret hukukunun ana dalları:

1-) ticari işletme hukuku

2-)şirketler hukuku

3-) kıymetli evraklar hukuku