Telefon: 0212 660 90 90

Faaliyet Detay

SÖZLEŞMELER HUKUKU

SÖZLEŞMELER HUKUKU

T.C. Anayasası

IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti

MADDE 48- Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir. Özel teşebbüsler kurmak serbesttir.

Devlet, özel teşebbüslerin millî ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun yürümesini, güvenlik ve kararlılık içinde çalışmasını sağlayacak tedbirleri alır.’’

Sözleşme yapmak vatandaşlarımız için bir anayasal haktır. Bu anlamda tüm Türk Vatandaşları hürdür. Ancak yapılan sözleşmelerde ilerde mağdur olmamak adına hukuki danışmanlık almakta yarar vardır. Eğer bir sözleşme kurulduktan sonra bir sorunla karşılaşırsanız profesyonel ekibimizle yasal takip vb. faaliyetlerle müvekkillerimizin yanındayız.

Sözleşme çeşitlerine örnek vermek gerekirse;

Satış Sözleşmesi, Mal Değişim Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi,

Ödünç Sözleşmeleri, Hizmet Sözleşmeleri, Eser (İstisna) Sözleşmesi, Vekâlet Sözleşmesi,

Kredi Sözleşmesi, Simsarlık Sözleşmesi, Komisyon Sözleşmesi, Saklama Sözleşmeleri,

Kefalet Sözleşmesi, Ömür Boyu Gelir Sözleşmesi, Ölünceye Kadar Bakma Sözleşmesi,

Adi Ortaklık Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapım Sözleşmesi, Cari Hesap Sözleşmesi,

Evlat Edinme Sözleşmesi, Evlilik (Mal Rejimi) Sözleşmeleri, Factoring Sözleşmesi,

Leasing Sözleşmesi, Garanti Sözleşmesi, Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesi,                       

İbra Sözleşmesi, Miras Sözleşmesi, Yetki Sözleşmesi, Tahkim Sözleşmesi,

Gizlilik Sözleşmesi, Rekabet Yasağı Sözleşmesi, Ön Alım (Şufa) Sözleşmesi, Geri Alım (Vefa) Sözleşmesi.