Telefon: 0212 660 90 90

Faaliyet Detay

SİGORTA HUKUKU

SİGORTA HUKUKU

 Sigorta ve sigortacılıkla uğraşan müesseselerin çalışmalarını düzenleyen hukuk kurallarının tümüne ve bu kuralları bir sistem içerisinde tetkik eden hukuk dalına sigorta hukuku denir. Sigorta Hukuku’nu iki kısma ayırmak gerekir: Hususi sigorta hukuku ve sosyal sigorta hukuku.

 Hususi sigorta şahısların özel menfaatlerinin çeşitli tehditlere karşı korumaya alınması için serbest iradeleriyle kurdukları ilişkileri ifade eder. Hususi sigortada kişi kendi iradesiyle bir sigorta sözleşmesi yapar. Sosyal sigorta ise muayyen halk gruplarının korunması için kanunla kurulan sigorta ilişkileridir. Buna en anlaşılır örnek SGK olarak verilebilir.

 Asil Hukuk Bürosu olarak genel danışmanlık ve kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, kredi ve finansal riskler, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası konularında profesyonel olarak yasal takip ve hukuki danışmanlık yaparak müvekkillerimizin yanında oluyoruz.