Telefon: 0212 660 90 90

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL HUKUKU

İNŞAAT VE GAYRİMENKUL HUKUKU

  İnşaat ve gayrimenkul hukuku, her türlü taşımaz(gayrimenkul) işlemlerinde karşılıklı olarak iki tarafın sahip olduğu hakları kanunlar çerçevesinde inceleyen hukuk dalıdır.

  Asil Avukatlık olarak konusunda uzman kadromuz ile yabancı ve yerli yatırımcılara ve taşınmaz sahiplerine gayrimenkulden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkta hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

  Asil hukuk bürosu olarak uzman kadromuz tarafından Gayrimenkul ve İnşaat hukuku alanında müvekkillerimize verilen hukuki hizmetlerimiz;

 • Gayrimenkul alım-satımı,
 • Yabancıların gayrimenkul alım-satımı ve süreçlerin takibi,
 • Gayrimenkullerin kiralanması,
 • Gayrimenkul üzerinde ayni ve şahsi hak tesisi,
 • Gayrimenkul yatırımı ve Danışmanlık hizmetleri,
 • Gayrimenkul ile ilgili her türlü sözleşmenin hazırlanması ve bu sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü,
 • İmar hukuku, inşaat hukuku, imar barışı, kentsel dönüşüm ve kat mülkiyeti hukukundan kaynaklı uyuşmazlıkların çözümü, davaların takip edilmesi ve tahkim yoluna başvrulması-takibi,
 • Gayrimenkul Alım-Satım ve Satış Vaadi Sözleşmelerinin hazırlanması ve hukuki danışmanlık,
 • Kat Karşılığı İnşaat sözleşmesinin hazırlanması ve sürecin takibi,
 • İnşaat ruhsat ve iskanlarının alınması,
 • Gayrimenkul değerleme,
 • Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulması,
 • Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Diligence),
 • Tapuya şerh ve terkin işlemleri,
 • Kamulaştırma, kamulaştırmasız el atma davaları,
 • 2b arazileriyle ilgili zilyetliğin tespit davaları,
 • Parselasyon işlemlerinin yürütülmesi,
 • İmar planlarının kesinleşmesi, iptali, yürütmenin durdurulması ve her türlü uyuşmazlığın çözümü için hukuku danışmanlık ve süreçlerin yönetilerek davaların takip edilmesidir.