Telefon: 0212 660 90 90

Haber Detay

TRAFİK KAZALARINDA ARACIN DEĞER KAYBI TAZMİNAT DAVALARI

20 yıldır süren Cargill davasında son kar

Türkiye’de trafiğe çıkan araç sayısın gün geçtikçe artması ve bilinçsiz sürücülerin trafik kurallarına uymamaları trafik kazalarını arttırmaktadır. Trafik kazaları; maddi hasarlara, yaralanmalara ve ölümlere yol açmaktadır. Bu yazımızda maddi hasarlı trafik kazalarında araç değer kaybını ele alacağız.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı, 2017 yılı Türkiye genelinde kazaların istatistiksel verilerine göre;

Toplam kaza sayısı 410.367’dir. Bu kazaların; 2.866 ölümlü, 179.588 yaralanmalı, 227.943 Maddi hasarlıdır. Bu istatistiki verilerden de anlaşılacağı üzere, trafik kazalarının %56’sı maddi hasarlara neden olmaktadır. Maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan araç sürücüleri, kendi aralarında polis çağırmaya gerek duymaksızın kaza tespit tutanağı düzenleyebilirler. Ancak kazaya karışan taraflar, tutanak konusunda anlaşamadıkları takdirde polis çağırarak tutanak tutulmasını sağlamak mecburiyetindedirler. Aksi durumda Zorunlu Mesuliyet Sigortası(trafik sigortası) ve Kasko ile aracın onarılma imkânı ortadan kalkabilir.

 

Araç Değer Kaybı

Maddi hasarlı trafik kazalarında; kazaya karışan kusursuz sürücünün aracı, karşı tarafın trafik sigortasından veya karşı tarafın sigortası olmaması halinde kendi kaskosu tarafından karşılanmaktadır. Hasara maruz kalan araç yetkili servis tarafından onarılarak, hasar gören parçalar değiştirilmektedir. Fakat işbu durumda ilgili aracın hasar kaydı bulunacağı için aracın değerinde bir düşüş meydana gelecektir. Bu düşüşe örnek vermek gerekirse; Söz konusu aracın ikinci el piyasasında ki değerini 100.000 TL olarak kabul edelim. Trafikte başka bir aracın arkadan çarpması sonucunda araçta 30.000 TL’lik bir hasar meydana geldiğinde, aracın parçalarının yetkili servis tarafından onarılmasına-değiştirilmesine rağmen aracın TRAMER üzerinde hasar kaydı bulunacaktır. Söz konusu araç satılırken aracın ikinci el piyasasındaki değeri, aynı marka-model kazaya karışmamış bir aracın değerinin çok altına düşecektir. Bu durumda araç sahibi, aracını satarken maddi zarara uğrayacaktır.

 

Araç Değer Kaybı Tazminat Dava Süreci

Bahsettiğimiz üzere; Maddi hasarlı trafik kazasına karışan aracın değer kaybetmesi durumunda söz konusu kazadaki kusur oranına göre, araç değer kaybı tazminatı davası açılabilir. Aracın kullanılmadığı süre boyunca başka bir araç kiralandıysa kira bedelinin ya da ticari araçlarda aracın kullanılmaması durumunda meydana gelen maddi zararın tazmini talep  edilebilir. Değer kaybı tazminatı davasında ruhsat sahibi ile araç sürücüsünün farklı olması durumunda; ikisinden birine dava açılabileceği gibi ikisine de birlikte dava açılabilir. Dava süresince tarafların kusur oranlarının ve araçta meydana gelen değer kayıplarının tespiti için bilirkişi raporu alınması zorunluluk arz eder. 

 

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru

Aracı hasar gören kusursuz sürücü mahkemelere başvurmanın yanında Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurarak aracın değer kaybının giderilmesini talep edebilir. 

Sigorta Tahkim Komisyonu; 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu'nun 30 uncu maddesiyle, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü amacıyla Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği nezdinde kurulmuştur.

Komisyon, bir Müsteşarlık temsilcisi, iki Birlik temsilcisi, bir tüketici derneği temsilcisi ile Müsteşarlıkça belirlenen bir akademisyen hukukçu temsilcinin katılımı ile oluşmuştur.

Komisyona başvuruda bulunmadan önce ilgili sigorta kuruluşuna yazılı olarak başvurma şartı bulunmaktadır. İlgili Sigorta şirketinin olumsuz cevap vermesi veya 15 iş günü içerisinde cevap vermemesi durumunda Komisyona başvuru yapılabilir.

 

Araç Değer Kaybı Tazminatı Başvurusunda Zamanaşımı Süresi

Hasarlı Trafik Kazasında kusuru olmayan araç sürücüsü, aracın değer kaybının giderilmesi için kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl içinde başvurularını yapmalıdır.

Tüm bu hususlar değerlendirildiğinde; aracı maddi hasarlı kazaya karışan kusuru bulunmayan araç sürücüsü, dava veya tahkim yoluna giderek aracında oluşan değer kaybının giderilmesini kusurlu taraftan dolayısıyla sigorta şirketinden talep edebilir. Bu talebi kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde yapması gerekmektedir. 18.07.2018

 

Av. Onur SARAL

Haber Tarihi: 18 - Temmuz - 2018