Telefon: 0212 660 90 90

Haber Detay

SOSYAL MEDYA VE İNTERNET ÜZERİNDEN HAKARET SUÇU

20 yıldır süren Cargill davasında son kar

HAKARET SUÇU NEDİR?

    5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 8. Bölümünde Şerefe Karşı Suçlar başlığında düzenlenen hakaret suçu; ‘’ Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır.’’ Şeklinde düzenlenmiştir. Hakaret suçunun oluşabilmesi için en önemli nokta size karşı söylenen sözün onur, şeref ve saygınlığınızı rencide edecek nitelikte olması gerekliliğidir. Yargıtay kararlarına da bakıldığında bu hususun üzerinde durulduğu görülecektir.

 

            İNTERNET ÜZERİNDEN HAKARET EDİLDİĞİNDE NE YAPABİLİRSİNİZ?

    Elektronik Ortamda Verilerin Tespiti Hizmeti (E-Tespit) 1512 sayılı Noterlik Kanunun 198/A maddesi kapsamında 01.03.2016 tarihinde hizmete açılmıştır. Bu hizmet ile 7/24 çalışma prensibine uygun olarak, günün her saatinde, istenilen bir yerde, kişisel bir bilgisayar üzerinden, herhangi bir internet sitesinde yer alan sayfa içeriklerini ispatlamak amacı ile tespit işlemi yapabilirsiniz. Bu sistemde yapılan tespit işlemleri yargı süreçlerinde hukuki delil sayılmaktadır.#

    Yukarıda açıklandığı üzere 01.03.2016 tarihinde hizmete giren e-tespit sistemi ile size yapılan hakareti ispatlama imkanı getirilmiştir. Bu sistem üzerinden gerekli işlemleri yaptığınız takdirde karşı taraf yazını silse bile sorumluluktan kurtulamayacaktır. İlgili e-tespit sistemine girebilmek için ilgili link https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/TespitHiz.aspx  

   Bu sistemi kullanabilmek için size en yakın notere giderek bir defaya mahsus olmak üzere kayıt yaptırmanız gerekmektedir. Daha sonra haksızlığa uğradığınızı düşündüğünüz bir durumda e-tespit sistemini kullanabilir ve açacağınız davalarda yasal delil olarak değerlendirilmesini sağlayabilirsiniz.

 

            HAKARETE İLİŞKİN DELİL OLUŞTU ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?

   Öncelikle bize bu konuda gelen müvekkillerimize e-tespit sistemi konusunda yardımcı oluyoruz ve delilimizi oluşturuyoruz. Daha sonra evraklarımızı dosyamızı oluşturuyoruz. Hakaret davası için yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikayet dilekçemizi sunuyoruz ve dosyamızın takibini yapıyoruz. Profesyonel bir destek almak istemezseniz kendiniz de e-tespit sisteminden delilinizi oluşturduktan sonra şikayet dilekçenizi yetkili Cumhuriyet Savcılığı’na sunabilirsiniz. Daha sonra Cumhuriyet Savcısı dilekçenizi, delillerinizi inceleyerek suçun oluştuğuna kanaat getirirse ilgili Asliye Ceza Mahkemesi’ne davanızın açılması için gerekli adımları atacaktır.

 

            SORUŞTURMA EVRESİ NEDİR?

   Sizler şikayet dilekçenizi sunduktan sonra savcılıkta geçen sürece, soruşturma evresi deriz. Bu evrede şikayet ettiğiniz şüpheli kişinin ifadesinin alınması gibi birçok işlem kolluk veya savcılık tarafından yapılır. Soruşturma evresinde Savcılık Makamı da resen delilleri araştırır ve inceler. Daha sonra kararını vererek ya dosyanızı mahkemeye taşır ya da kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir. Bu karar size ilgili makamlarca tebliğ edilir.

            KOVUŞTURMA EVRESİ NEDİR?

   Savcılık dosya üzerindeki işlemlerini tamamladıktan sonra dilekçenizi, delillerinizi vs yeterli gördüğü durumda dosyanızı Yetkili Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderir. Mahkemenin de kararı ile davanız açılır. Bu aşamadan sonra şikayetçi olan size artık müşteki olarak seslenilecektir. Şikayet ettiğiniz şüpheli kişiye de sanık denecektir. Duruşmaları asil olarak ya da avukatınızla takip etme hakkınız vardır. Bu aşamada da profesyonel destek almak ya da almamak tamamen sizin seçiminize kalmıştır.

            SOSYAL MEDYA VE İNTERNET ÜZERİNDEN HAKARET SUÇU SONUÇ

   Tüm aşamalar yukarıda özetle anlatıldığı şekilde ilerledikten sonra; dava takibi, disiplinli bir çalışma ve mahkemenin son kararı ile süreç sonuçlanacaktır. Yazımızın başında Hakaret Suçunun Türk Ceza Kanunu’ndaki yerini açıklamıştık. Bir başka yazımızda da bu suçun nitelikli hallerine değineceğiz. Orada göreceksiniz ki bu suçun örneğin; kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesinde ağırlaştırıcı bir sebep oluşturacağı yani ceza süresinin artacağı durumlar olduğu gibi, haksız bir fiile maruz kalınması halinde edilen hakaretin de hafifletici bir sebep oluşturacağı ve verilecek ceza süresini azaltabileceği görülecektir.

 

# https://portal.tnb.org.tr/Sayfalar/TespitHiz.aspx  

 Av. Ömer SOLAK

 

Haber Tarihi: 22 - Ekim - 2018