Telefon: 0212 660 90 90

Haber Detay

DÖVİZ CİNSİNDEN VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERDE YENİ DÜZENLEME

20 yıldır süren Cargill davasında son kar

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 13.09.2018 tarihinde 30534 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu karar ile birlikte belirli sözleşmeler bakımından sözleşme bedellerinin ve söz konusu sözleşmelerden doğan diğer ödemelerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hüküm altına alınmıştır. Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce akdedilen sözleşmelerde ise uyum süresinin 30 gün olduğu belirtilmiştir.

Değişiklik İle Türkiye’de yerleşik kişilerin yapacakları;

  • Menkul ve gayrimenkul alım satım sözleşmeleri,
  • Taşıt ve Finansal Kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama sözleşmeleri,
  • Leasing Sözleşmeleri,
  • İş Sözleşmeleri,
  • Hizmet ve Eser Sözleşmeleri

için sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Belirtilen yasağın uygulama alanı, Türkiye’de yerleşik kişilerin kendi aralarında yapacakları sözleşmelerle sınırlandırılmıştır.

 

 

DECİSİON ON THE AMENDMENT OF DECİSİON NUMBER 32 ON PROTECTİON OF THE VALUE OF TURKİSH CURRENCY NUMBERED 85 DATED SEPTEMBER 13, 2018 İS AS FOLLOWS;

 

“Article 1 : The following paragraph has been added to article 4 of the Decision No. 32 on Protection of the Value of Turkish Currency dated 07.08.1989.

“g) Except in cases determined by the Ministry, the contract value and the other price obligations, that are arising from the contracts of the movable and immovable property’s purchase and sale, all types of movable and immovable property renting including vehicle and financial leasing, employment, service and construction agreement with leasing signed between the persons who are resident in Turkey, cannot be determined in a foreign currency or foreign exchange indexed.

Article 2 :  The following provisional article was added to the same Decision.

“Provisional Article 8: Except in cases determined by the Ministry, the contract value, that sets out in the said paragraph and which has been decided in foreign currency in the contracts concluded previously, shall be redetermined as Turkish currency by parties within thirty (30) days from the effective date of the fourth article of this Decision’s  (g) paragraph.

Article 3 : This decision shall enter into force at the date of publication (that is September 13, 2018).

Article 4: The Treasury and the Ministry of Finance executes the provisions of this decision.”

To sum up;

The contracts signed between the persons who are resident abroad are not in the scope of this Decision,

As per the Decision, the value in foreign currency of the contracts signed between the persons who are resident in Turkey must be redetermined as Turkish currency by the parties within thirty(30) days as of  September 13, 2018.

Exceptional cases shall be determined by the Ministry and  published on the Ministry's website. The Ministry has not yet published what these exceptioanal cases are.

We would like to point out that it is not clear from the Decision whether the Decision applies to all business, service, employment and construction contracts or such contracts made through leasing.

 

Av. Onur SARAL

 

 

Haber Tarihi: 19 - Eylül - 2018